Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Kysak » April 21, 2013 10:00

Místo: Kysak - Kysak, Slovakia

Předchozí shromáždění