Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Lenešice » April 13, 2013 14:30

Místo: Lenešice - Milan Belan, Dvořákova 107, Czech Republic

tel. +420732315413 (Milan Belan), +420775702757 (Rudolf Kryndler)