Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Kysak » January 06, 2013 09:30

Místo: Kysak - Kysak, Slovakia
Kázáni z tohoto shromáždění

Ješte nejsou dostupná žádné audio/video záznamy anebo propisy tohoto shromáždení.


Předchozí shromáždění