Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bucharest » June 08, 1995 17:00

Místo: Bucharest - Local church, Romania
Kázáni z tohoto shromáždění