Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bucharest » June 08, 1995 17:00

Miesto: Bucharest - Local church, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia