Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Invitation - Missionary Ewald Frank - Belgrad, Serbia

Dear friends, we invite you to meetings with missionary Ewald Frank which takes place in Belgrad, Serbia on Sunday 13. 12. 2015.

Sunday 13. 12. 2015 10:00
Dimitrija Tucovića 55, Beograd, 11120, Serbia

Sunday 13. 12. 2015 17:00
Kralja Petra I 5, Bačka Palanka, Vojvodina, Serbia

LIVE Ubertragung hier