Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Today and tomorrow LIVE from Lyon, France / english and french language

YOUTUBE

FaceBook

Naživo z Lyonu z Francúzska - slovensky

-->

Krefeld, December 02, 2018 10:00

Krefeld, December 01, 2018 19:30

Lahore, November 10, 2018 18:30

Video Summary - November 2018

Krefeld, November 03, 2018 19:30

Krefeld, October 07, 2018 10:00

Krefeld, September 01, 2018 19:30

Krefeld, September 02, 2018 10:00

Zurich, August 26, 2018 14:00

London, August 19, 2018 10:30

Novinky

Literatúra - William Branham