Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, May 05, 2018 19:30

Krefeld, May 06, 2018 10:00

2018-04 - Internet Summary

Zurich, March 25, 2018 14:00

Krefeld, March 31, 2018 19:30

Krefeld, April 01, 2018 10:00

2018-02-19 Isaac TV, Lahore/Pakistan - part 1

2018-02-19 Isaac TV, Lahore/Pakistan - part 2

Lahore, February 17, 2018 11:00

Krefeld, March 03, 2018 19:30

Novinky

Literatúra - William Branham