Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Krefeld, July 06, 2019 19:30

Krefeld, May 04, 2019 19:30

Krefeld, February 03, 2019 10:00

Krefeld, January 05, 2019 19:30

Krefeld, January 06, 2019 10:00

2018-12 - Urdu-speaking countries New Year's Message

2018-12 - Urdu-speaking countries Christmas Message

Lyon-Venissieux, December 16, 2018 14:00

Lyon-Venissieux, December 15, 2018 14:00

2018-12 - Video Message To Ministers

Новини

Литература - William Branham