Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Lahore, November 10, 2018 18:30

Video Summary - November 2018

Krefeld, November 03, 2018 19:30

Krefeld, October 07, 2018 10:00

Krefeld, September 01, 2018 19:30

Krefeld, September 02, 2018 10:00

Zurich, August 26, 2018 14:00

London, August 19, 2018 10:30

London, August 18, 2018 15:00

Krefeld, August 04, 2018 19:30

Habari

Fasihi - William Branham